Diorama sine ungdommer

Diorama har stort fokus og full tillit til de yngre. Barna vokser masse på å starte i tidlig alder. Mange av Diorama sine ungdommer har gått her siden de selv var 3/4 år eller siden Diorama startet opp, og vi har tatt en prat med noen av dem.

Rekrutter

Diorama har lange ventelister, og aller lengst er listen for alderen 4-6 år, der ca. 90 barn venter på plass. Vi ser jo at det vil bli vanskelig å komme inn hos oss, og tar derfor noen grep for å Read more…