Kjærkomne penger: Anne Mari Elvestad, leder i Diorama (til venstre) setter stor pris på tilskuddet de mest sannsynlig får godkjent i Kulturutvalget, her ved kulturutvalgsleder Therese Thorbjørnsen. Her er de i Dioramas nye lokaler i Glengsgata, som nå er under oppussing. Foto: Lars Weberg

Hvis Kulturutvalget sier seg enige i tilskuddsforslaget, så ligger Diorama sang, dans og drama an til å få 378.000 kroner fra kommunen.

– 106.000 av dem er fra potten til driftstilskudd til frivillige organisasjoner, 80.000 gis til oppsettingen av den kommende «Best of Broadway»-oppsettingen, mens 192.000 kroner kommer fra kommunens kulturfond, som er blant annet er tenkt til oppussing av Dioramas nye lokaler i Glengsgata, samt til lydanlegg. Det er gøy at en så viktig kulturaktør som Diorama satser så stort som dem gjør, og at vi kan være med å bidra til den satsingen. Forutsatt at det går gjennom i kulturutvalget 28. mai, sier kulturutvalgsleder Therese Thorbjørnsen.

Begynte i mars

Diorama begynte oppussingen av nye lokaler i mars. Rominndeling og mye annet begynner å ta form, men det gjenstår fortsatt mye arbeid. Planen er at lokalene skal står klare til høstsemesteret begynner.

– Det er godt å vite at vi blir satt pris på. Selv om vi ikke er helt i mål ennå, så hjelper dette bidraget fra kommunen oss veldig mye. At de går inn med såpass mye gir forhåpentligvis også en synergieffekt, for vi håper fortsatt på mer hjelp fra blant annet næringsliv. Alt vi har gjort til nå har blitt gjort på dugnad, og disse pengene betyr veldig mye for oss, sier leder for Diorama sang, dans og drama, Anne Mari Elvestad.

Kommunen har fått inn 107 søknader til ordningen for tilskudd til drift av frivillige lag og foreninger, inkludert ordningen for tilskudd til drift av grendehus. Av denne potten får altså Diorama drøye 106.000 kroner. 96 andre søkere har også fått tilsagn.

Bredspektret tilbud

Blant dem finner vi Sarpsborg teaterlag, som ligger an til å få 27.915 kroner, Ha Bo Na-korpset får 47.020 kroner, Sarpsborg gutte- og jentekorps ligger på 46.075 kroner, Sarpsborg musikkråd på 50.000 kroner, Varteig og Hafslundsøy skolekorps ligger an til å få 34.320 kroner, Sarpsborg janitsjarkorps 41.215 kroner, Sarpsborg musikkråd 50.000 kroner og Sarpsborg blues club med 10.000 kroner.

I alt deles 2.610.000 kroner ut av kommunen i driftstilskudd til frivillige organisasjoner.

Det settes også av et restbeløp på 24.620 kroner til eventuelle klagesaker.

Formålet med ordningen er at midlene skal «bidra til at innbyggere i alle aldre og med ulike forutsetninger får tilgang til et bredt spekter av kultur- og fritidsaktiviteter».

Tekst og foto: Lars Weberg (Sarpsborg Arbeiderblad)

Categories: Nyheter