Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /home/dioramrx/public_html/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68

Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /home/dioramrx/public_html/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35
DIORAMA VIDEREUTVIKLER SAMARBEIDET MED SKUESPILLER PHILIP BØCKMAN - ÅPENT FOR ALLE - Diorama

Våren 2015 gjennomførte vi for første gang et fordypningskurs i regi av skuespiller Philip Bøckman. Kurset var en suksess, og tilbakemeldingene fra deltakere og instruktør har vært meget gode.

Høsten 2015 ønsker vi å videreutvikle og øke fordypningstilbudet.

Vi har valgt å tilby kurs for tre adskilte aldersgrupper, slik at vi kan øke kvalitet og individuell tilpasning ytterligere

Dette er en unik mulighet for å jobbe tett på en «ekte» skuespiller, med masse erfaring, skuespillerglede og fantastisk formidlingsevne.

Philip ønsker å fokusere på individuelt tilpasset undervisning, hvor deltakerne jobber med eget materiell. Instruktør og deltaker samarbeider om å finne hva som skal jobbes med, det kan være solosang, duetter, monolog eller dialog. Målet er å bevisstgjøre deltakeren på hva som faktisk kreves av en framføring, og hvordan man skal komme dit. Det jobbes mye med videreutvikling av ferdigheter, med stort fokus på trygghet og selvtillit. Rent praktisk foregår mye arbeid en-til-en på gulvet, med de andre som tilhørere. Erfaring viser at dette er en effektiv, og ekstremt utviklende arbeidsform, som benyttes mye i høyere utdanningsinstitusjoner. Arbeidsmåten gjør at vi tar inn færre deltakere pr kurs. Slik garanterer vi utbytte.

I motsetning til forrige semester skal deltakere på fordypningskurset ha en egen forestilling denne høsten. Der skal alle framføre sitt materiell.

Vi har valgt å åpne kurset for medlemmer også utenfor Diorama.

TIMEPLAN

16.30-18.00: 11-14 år

18.00-19.30: 7-10 år

19.30-21.00: Fra 15 år

 

Datoer for fordypningskurs:

Mandag 31. august

Mandag 7. september

Mandag 14. september

Mandag 21. september

Mandag 12. oktober

Torsdag 15. oktober

Mandag 19. oktober

Mandag 26. oktober

Mandag 2. november

Mandag 9. november

 

Pris for hele kurset: Kr. 1750,-

 

Påmelding skjer gjennom våre nettsider www.diorama.no

Categories: Nyheter