Partier

Masken & Meno

Partiene Masken (onsdager) og Meno (torsdager) er partiene for 4- og 5-åringene, altså før de starter på skolen. De øver 1 time pr uke. Dette kurset blir barnets første møte med teater og musikal. Her fokuseres det på å bygge opp trygghet og selvtillit gjennom sang, dans, drama og lek. Vi øver på å snakke høyt og tydelig – både alene og i kor, på å lytte til hverandre og de voksne. Vi lærer å samarbeide, kommunisere og øver opp evnen til konsentrasjon. Barna lærer sanger og koreografier, de blir også trent i å ta regi. De er alle med på Dioramas hovedforestillinger, og målet er at alle skal være på scenen to ganger i løpet av året.

Mimen & Molto

Partiene Mimen (onsdager) og Molto (torsdager) er partiene for de som går i 1.- og 2. klasse. De øver 1 time pr uke. Kurset bygger videre på kunnskapen fra Masken og Meno, uten at det er en forutsetning å ha gått på kurs tidligere. Stemmebruk kommer mer i fokus, både sang og tale – vi har fokus på tydelighet. Vi trener koordinasjon og kroppsbeherskelse gjennom dans. Koreografiene utvikles ytterligere. Gjennom leker, øvelser og improvisasjon skal vi styrke elevenes fantasi og kreativitet, og gi dem mot og selvtillit til å utrykke seg. De er alle med på Dioramas hovedforestillinger, og målet er at alle skal være på scenen to ganger i løpet av året.

Barneteater 8-12 år

Diorama har fire teatergrupper fra 3.-7. klasse. Barneteater 1 og 2 øver på tirsdager og barneteater 3 og 4 øver på onsdager. Øvetiden er 2 timer pr uke.

Gjennom teaterrelaterte øvelser, tilpasset denne aldersgruppen, gjør vi teater spennende og morsomt. Vi fokuserer på improvisasjon, kroppsspråk, stemmebruk, sang, replikkforståelse og ulike måter å bevege seg på. Vi lærer hvordan vi må forstørre ting for å få det utover en scenekant, og hvordan vi kan formidle det vi vil fortelle til andre. Koreografiene blir vanskeligere og det legges opp til at barna etterhvert skal få sin egen talerolle. Formidling gjennom sang blir viktigere, musikal er hovedfokus. Vi gir elevene oppgaver de vil mestre på det nivået de er. Alle skal samarbeide mot et felles mål, vi skal gjøre hverandre gode. Her kan barna leke, utvikle seg og lære om teater. De er alle med på Dioramas hovedforestillinger, og målet er at alle skal være på scenen to ganger i løpet av året.

Ungdomsteater

Diorama har tre teaterpartier fra 8. klasse – Teater 1, teater 2 og teater 3. Partiene er inndelt etter alder og erfaring. Alle tre partier øver fire timer pr uke, fordelt på to dager.

På ungdomsteateret jobber vi hardt for å se hvert enkelt medlem og gi dem individuelle utfordringer. Vi trener både sang, dans og drama – og hovedfokus er musikal. Ungdommene blir godt trent i flerstemt sang og i mer kompliserte koreografier. Her får ungdommene dykket enda dypere inn i det teaterfaglige og vi fokuserer på verdien av samarbeid for å nå felles mål.

Ungdommene får tilbud om å delta på flere typer workshops for å videreutvikle enkeltferdigheter.

Medlemmene er med på Dioramas hovedforestillinger, men de har også egne produksjoner med kun ungdom.

Alle Dioramas teaterpartier har MINST to instruktører per øvelse. Dette gjør at vi kan dele barna i mindre grupper, og på den måten tilpasse undervisningen bedre. All aktivitet i Dioramas regi skal være preget av både trygghet og glede. Det er rom for alle, de som ønsker teater som en hobby og for dem som vil satse videre. ALLE medlemmer er med på minimum to oppsetninger i året.   

Musikalfordypning

Diorama har en usedvanlig sterk medlemsgruppe som går i 6. og 7. klasse. Dette tar vi på alvor, og vi ønsker derfor å gi barn født i 2008 og 2009 mulighet til å trene to ganger i uka. Målet er å videreutvikle scenisk kompetanse, med særlig fokus på sang og koreografi. På den måten tenker vi også at spranget til ungdomsteater blir litt mindre. Instruktører vil rullere ettersom hvilke ferdigheter som skal jobbes med: Ida-Serine vil jobbe koreografi, og Therese vil ha ansvar for sanginnstudering, med ekstra fokus på stemmeøvelser og opplæring i flerstemt sang.