4-6 år

Barneteater 4-5 år

Dette kurset blir barnets første møte med teater. Her fokuseres det på å bygge opp trygghet og selvtillit gjennom sang, dans, drama og lek. Vi øver på å snakke høyt og tydelig – både alene og i kor, på å lytte til hverandre og de voksne. Vi lærer å samarbeide, kommunisere og øver opp evnen til konsentrasjon.

2999966468_5205394a

Barneteater 6-7 år

På dette kurset videreutvikles prinsippene beskrevet ovenfor. Stemmebruk kommer mer i fokus, både sang og tale – vi har fokus på tydelighet. Vi trener koordinasjon og kroppsbeherskelse gjennom dans med enkle koreografier. Gjennom leker, øvelser og improvisasjon skal vi styrke elevenes fantasi og kreativitet, og gi dem mot og selvtillit til å utrykke seg.

01kulDiorama-AliceiEventyrland-20

Barneteater 8-12 år

Gjennom teaterrelaterte øvelser, tilpasset denne aldersgruppen, gjør vi teater spennende og morsomt. Vi fokuserer på improvisasjon, kroppsspråk, stemmebruk, sang, replikk forståelse og ulike måter å bevege seg på. Vi lærer hvordan vi må forstørre ting for å få det utover en scenekant, og hvordan vi kan formidle det vi vil fortelle til andre. Koreografiene blir vanskeligere og det legges opp til at barna etterhvert skal få sin egen talerolle. Vi gir elevene oppgaver de vil mestre på det nivået de er. Alle skal samarbeide mot et felles mål, vi skal gjøre hverandre gode. Her kan barna leke, utvikle seg og lære om teater.

4090343907_5757419a

Ungdomsteater

På ungdomsteateret jobber vi hardt for å se hvert enkelt medlem og gi dem individuelle utfordringer. Vi trener både sang, dans og drama, men også her er det lek og moro. Vi legger vekt på trygghet og det å ha det gøy sammen! Rolleforståelsen utvikles gjennom arbeid med forskjellige typer tekster, av varierende vanskelighetsgrad. Vi stiller høyere krav til koreografi og låtvalg. Her får ungdommene dykket enda dypere inn i det teaterfaglige og vi fokuserer på verdien av samarbeid for å nå felles mål.

Kurs for ungdomsteateret støttes høsten 2018 av Studieforbundet Kultur og tradisjon

Diorama har også et utviklingsparti for de medlemmene som ønsker større utfordringer. All aktivitet i Dioramas regi skal være preget av både trygghet og glede. ALLE medlemmer er med på minimum to oppsetninger i året.