Diorama har lenge hatt lange ventelister, men uten fast øvelokale har det vært vanskelig å etterkomme ønsket om flere plasser. I august flyttet vi inn i nye lokaler i Glengsgata, og med det har vi nå muligheten til å ta inn flere barn.

Fra januar 2020 starter vi et nytt teaterparti for barn mellom åtte og tolv år. Totalt vil Diorama ha 120 elever i denne aldersgruppen fordelt på 4 teaterpartier. Alle skal være med på Peter Pan i juni 2020. 

Categories: Nyheter