Timeplan

MANDAG

16.45-17.30Ballett (4-5 år)

17.30-18.30|Impro (1.-3. klasse)

17.30-18.30|Ballett (8-12 år)

18.30-19.30Ballett (6-8 år)

18.30-19.30Impro (4.-7. klasse)

19.45-21.00|Ballett (13-19 år)

TIRSDAG

17.00-19.00|Barneteater 1 (8-12 år)

17.00-19.00|Barneteater 2 (8-12 år)

18.00-20.00|Ungdomsteater 1

19.15-21.15|Undomsteater 2

19.15-21.15|Undomsteater 3

ONSDAG

16.45-17.45|Masken (4-5 år)

17.00-19.00|Barneteater 3 (8-12 år)

17.00-19.00|Barneteater 4 (8-12 år)

18.00-19.00|Mimen (1. og 2. klasse)

19.15-21.15|Ungdomsteater 2

19.15-21.15|Ungdomsteater 3

TORSDAG

16.45-17.45|Meno (4-5 år)

17.00-18.00|Jazz & teknikk (8-12 år)

17.30-19.30|Ungdomsteater 1

18.00-19.00|Molto (1. og 2. klasse)

18.00-20.00|Musikalfordypning

20.00-21.30| Jazz & teknikk (13+)