Fram til i dag har Diorama hatt påmelding som regel for inntak på alle sine partier. På grunn av stadig økende pågang, og svært sprengt kapasitet, innfører vi nå audition for inntak på ungdomsteateret. Dette vil bidra til å opprettholde partiets høye nivå, samtidig som vi lettere kan kontrollere at vi har medlemmer med ulike sterke sider. Det vil derfor ikke lenger være mulig bare å begynne på ungdomsteateret. I stedet må man på en opptaksprøve vise sitt talent eller potensiale innen grenene sang, dans og/eller drama. Man trenger ikke beherske alle tre kategorier.

Audition kan arrangeres felles ved oppstart, eller fortløpende ved ledige plasser. Det er ønskelig at potensielle medlemmer melder sin interesse gjennom påmeldingsskjemaet på våre nettsider, eller direkte på mail. På den måten kan vi ta kontakt når audition avholdes. Det er også mulig å be om en individuell audition. Vi skal bestrebe oss på å gjennomføre disse, hvis vi har plass til – eller behov for nye medlemmer.

Regelen om audition for inntak på ungdomsteateret gjelder ikke medlemmer av et av Dioramas barneteaterpartier. Disse medlemmene får automatisk plass når de begynner på ungdomsskolen.

Audition HSM

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Thomas Andersen (Sarpsborg Arbeiderblad)

Categories: Nyheter