Med åpningen av Diorama Teaterstudio høsten 2019 fikk vi endelig rom og kapasitet til å starte flere teaterpartier, kutte ned på ventelistene og gi enda flere barn mulighet til å utfolde seg på scenen.

I skrivende stund har Diorama Musikalteater 302 fylte plasser, fordelt på 13 partier. Selv om vi nå har flere medlemmer en noensinne, har vi vært veldig klare på at vi ikke vil bli en upersonlig “fabrikk” med store barnegrupper, uten rom for individualitet og tilpasning. Fra oppstarten i 2007 har Dioramas mål og visjon alltid vært å se hvert enkelt barn, og jobbe utfra deres forutsetninger og potensiale. Dette er ikke noe mindre viktig i dag.

Diorama ønsker heller flere grupper, enn grupper som blir så store at barna forsvinner i mengden. I dag har vi to grupper fra 4-5 år, to
grupper fra 6-7 år, 4 grupper fra 8-12 år, to ungdomsgrupper, to jazz- og teknikk-klasser, og en klasse med musikalfordypning, som er et ekstratilbud til medlemmer som går i 6. og 7. klasse. Fra fylte 8 år har alle et tilbud om å trene dans og teater minst to ganger i uka. Det er vi stolte av.

En annen ting vi er stolte av er instruktørtettheten vår: ALLE
teaterpartier har minst to, ofte tre instruktører som underviser
samtidig. Kombinert med detaljerte planer for øvelsene betyr det at vi hver trening har mulighet til å dele partiene i mindre grupper. Arbeid i mindre grupper gjør øvelsene mer effektive, og det er lettere å jobbe med det hvert enkelt barn har behov for. På en vanlig trening er ofte barna delt opp på en måte som gjør at én instruktør jobber med solister, én instruktør jobber koreografi, og én tredje jobber regi. Så rullerer vi. På den måten får instruktørene en personlig relasjon til alle barna, og vi ser lettere hva som er deres behov og potensiale.

Categories: Nyheter