Diorama har lange ventelister og flere barn har måttet vente i flere år for å komme inn på barneteateret. For oss er dette en evig bekymring, da vi ønsker å at alle barn skal få mulighet til å oppleve den gleden og utviklingen teateret gir. Vi er stadig på jakt etter nye løsninger for å kunne tilby flere barn plass hos oss, men er samtidig bevisste på at tilbudet må være godt – for størrelsen på partiene skal ikke gå på bekostning av kvaliteten på undervisningen.

Det er derfor med stor jubel og glede vil kan meddele at vi denne høsten starter et nytt teaterparti for barn mellom 8 og 12 år! Dette partiet vil bli meget godt ivaretatt av musikalartist Malin Stuerød. Malin er tidligere medlem av Dioramas ungdomsteater. De siste årene har hun gått musikallinje på Seljord Folkehøyskole og hun har fullført musikkteaterutdanning på Bårdar Akademiet. Malin er en solid sanger og skuespiller, med masse sceneerfaring, samtidig som hun har et meget godt lag med barna. Vi gleder oss stort over å ha Malin tilbake og med på laget. Gleden er selvsagt ekstra stor da dette medfører at 25 nye barn har fått tilbud om plass hos oss.

Categories: Nyheter